Please select the options your calculation should based on ...
Področje uporabe
Product
Direction
Object
Medium
Calculate ...
Type of object

Please enter the values your calculation should based on ...
» Please use , (comma) as a decimal seperator
» DON'T use seperators for thousand
Relative humidity %
Ambient temperature °C
Line temperature °C
Outer Diameter mm
Surface coefficient of heat transfer external W/(m² · K)
Surface coefficient of heat transfer internalW/(m² · K)
All statements and technical information are based on results obtained under typical conditions. It is th responsibility of the recipient to clarify with us that the information is appropiate for the specific use intended by the recipient. Please check with our Customer Service (Tel. +49 - (0)251 - 7603 - 0) for futher information.
Vsi podatki so namenjeni za uporabo naših proizvodov v Sloveniji. Vkolikor želite uporabljati naše proizvode v drugih državah Vas prosimo, da pokličete našo prodajno službo.

Vse navedbe in tehnične informacije temeljijo na rezultatih, k iso pridobljeni pod tipičnimi pogoji. Prejemnik je odgovoren za to, da pri nas potrdi, primernost informacije za specifičen namen, za katerega jo namerava uporabnik uporabiti.
Podatki in informacije so namenjene za tehnično podporo in so podvržene spremembam brez predhodnega obvestila.