Armacell Logo l Armacell wereldwijd l

  Armacell worldwide      About Armacell      Sustainability      Innovation    
Home: Nederlands  >  ArmaPlus News
Mail contact
Project Reports
ArmaPlus News
»News Archive
»Exhibitons worldwide
Newsletter
Downloads
Armacell Premium
Legionellabesmetting voorkomen met thermische isolatie
Isolatiemateriaal van Armacell beschermt waterleidingen tegen onaanvaardbaar hoge temperatuurschommelingen.
De juiste isolatie zorgt dat koudwaterleidingen ook koud blijven (afbeelding: Armacell)
Isolatiemateriaal met een geslotencelstructuur voorkomen condensatie en corrosie betrouwbaar (afbeelding: Armacell)
Het gevaar kan in het water op de loer liggen: legionella is voor het blote oog onzichtbaar (foto: Armacell)
Met Armaflex kunnen leidingen snel, gemakkelijk en betrouwbaar worden geļsoleerd (foto: Armacell)
Het risico van legionella neemt in de zomer toe. Tijdens de vakantieperiode blijft water langer in de leidingen staan zodat de verwarming, ventilatie, airconditioning en de sanitaire installaties een ideale kweekvijver voor de gevaarlijke bacterie kunnen worden. Volgens wetenschappelijke schattingen worden jaarlijks 15.000 tot 30.000 mensen in Duitsland besmet met de veteranenziekte, een vorm van longontsteking die wordt overgebracht door ziekteverwekkers in water. Verontreinigde airconditioning, zwembaden of whirlpools zijn bekende infectiebronnen. Maar ook fouten in het ontwerp of de installatie van sanitaire systemen kunnen leiden tot een gevaarlijke toename van legionella in het drinkwater. Een van de belangrijkste preventieve maatregelen is de juiste isolatie van warm- en koudwaterleidingen met behulp van geschikt materiaal.


95% van de besmettingen met veteranenziekte wordt niet herkend
Legionella is een bacterie die in de drinkwaterleidingen van gebouwen kan komen via de centrale watervoorziening. Ze vermenigvuldigen zich vooral in stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 45°C. De bacterie wordt gevaarlijk als hij in kleine druppeltjes wordt ingeademd (bijv. in de damp die bij het douchen ontstaat). Mensen met een chronische ziekte, die bedlegerig zijn of een zwak afweersysteem hebben, lopen een verhoogd risico op de veteranenziekte, wat levensbedreigend kan zijn. Doordat de symptomen sterk op een gewone griep lijken, wordt vaak niet de juiste diagnose gesteld. De Community-Acquired Pneumonia Competence Network (CAPNETZ) schat dat er zich in Duitsland jaarlijks circa 15.000 tot 30.000 gevallen van veteranenziekte voordoen. Dit zou betekenen dat 95 procent van de gevallen niet herkend wordt, hoewel de aandoening gemeld moet worden.

Een combinatie van maatregelen om microbiėle besmetting te voorkomen
Er bestaat een aantal operationele, bouwtechnische en procesgerichte maatregelen om een gevaarlijke toename van legionella in drinkwater te vermijden. Indien mogelijk dienen enkele hiervan in combinatie geļmplementeerd te worden. Behalve ervoor zorgen dat het water continu door de leidingen stroomt, is het ook nodig om onaanvaardbare temperatuurschommelingen in de warm- en koudwaterleidingen te voorkomen. Volgens de Europese norm DIN EN 806-2 mogen koudwaterleidingen niet langs verwarmings- of warmwaterleidingen voeren en niet door verwarmde ruimten als open kasten voor kleding en beddengoed lopen. Koudwaterleidingen moeten tegen warmte worden beschermd door genoeg afstand te houden of de juiste isolatie toe te passen. Soortgelijke vereisten gelden voor warmwaterleidingen om ze te beschermen tegen warmteverlies.

Warm water moet warm blijven, koud water koud
De minimum dikte van het isolatiemateriaal voor leidingen en armaturen moet voldoen aan plaatselijke of nationale vereisten . De leidingen moeten voldoende geļsoleerd zijn wanneer een verhoogd risico van legionella bestaat, bijvoorbeeld wanneer warm- en koudwaterleidingen door één kanaal of muuropening voeren of het water niet regelmatig circuleert. Op dit punt adviseert Armacell de zogenaamde 100% isolatie, d.w.z. een isolatiedikte die ongeveer gelijk is aan de buitendiameter van de betreffende leiding. Bij warmwaterleidingen is dit niet alleen een goede bescherming tegen legionella, maar ook tegen onnodig energieverlies.

Het juiste isolatiemateriaal voorkomt condensatie
Vanwege het risico van condensatie mag alleen isolatiemateriaal met een gesloten cel worden gebruikt bij koudwaterleidingen. Dit materiaal heeft een hoge weerstand tegen waterdampdiffusie. In de praktijk is uit schadegevallen gebleken dat isolatiemateriaal met een open cel (ongeacht of het een dampremmende laag heeft) geen afdoende preventie biedt tegen binnendringend vocht als gevolg van diffusie. Daarom is het geen effectieve bescherming tegen condensatie. Bij dergelijke materialen concentreert zich de weerstand tegen waterdampdiffusie op de dampremmende laag. Zelfs als de systemen uiterst zorgvuldig zijn geļnstalleerd, kan niet gegarandeerd worden dat ze compleet dicht zijn en is binnendringend vocht niet te vermijden. Dit betekent dat het risico bestaat dat waterdamp uit de lucht in de isolatie binnendringt, condenseert en het isolatiemateriaal snel doordrenkt. Naarmate het materiaal vochtiger wordt, nemen de warmtegeleidende eigenschappen toe, vermindert de isolatiewaarde en stijgt het energieverlies. Daarnaast kunnen roest en ernstige schade aan het systeem ontstaan.

Isolatiemateriaal van Armacell beschermt waterleidingen tegen onaanvaardbaar hoge temperatuurschommelingen.
Dankzij hun voortreffelijke technische eigenschappen voorkomen AF/Armaflex-, SH/Armaflex- en Tubolit-isolatiematerialen onaanvaardbare temperatuurschommelingen bij waterleidingen. Ze beschermen de installaties dus tegelijk tegen energieverlies. Het materiaal met een geslotencelstructuur voorkomt binnendringend vocht en roesten van de leidingen. AF/Armaflex, SH/Armaflex en Tubolit voldoen aan de vereisten van DIN 1988-200 en de Duitse regelgeving voor energiebesparing.


Thermische isolatie om legionella in drinkwatersystemen te voorkomen. Te observeren punten. (Afbeelding: Armacell)


Copyright: Armacell Enterprise GmbH & Co. KG · Imprint · Privacybeleid · Uitgiftedatum: 11.10.2019

Alle gegevens gelden voor het gebruik van onze producten in de Nederlands ^ Belgiė. Indien de producten worden gebruikt in andere landen, bel dan s.v.p. onze klantenservice - Telefoon 0049-251/7603-122 ! §Alle technische gegevens en informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn verkregen onder normale gebruikscondities. Het is in het belang van degene die deze informatie leest, om voor het ontwerpen van de installatie contact op te nemen met Armacell, om vast te stellen of deze gegevens en informatie voor het beoogde gebied zonder voorbehoud toegepast kunnen worden.
Copyright: Armacell Enterprise GmbH & Co. KG